Het Dierenechocentrum

Home   Dierenarts   Echo   Afspraak  Tarieven  Contact

Echografie

Met buikechografie kan men de volgende organen bekijken en eventuele afwijkingen opsporen. Blaas, prostaat, baarmoeder, eierstokken, milt, lever, galblaas, nieren, bijnieren, maag, darmen, alvleesklier, lymfeklieren en het buikvlies.
Indien uw huisdier een probleem heeft t.h.v. een of meerdere buikorganen of een probleem wordt vermoed t.h.v. een van deze organen kan een echo zeer nuttige informatie geven.
Voorbeelden (dit is geen volledige lijst) waarbij echografisch onderzoek nuttig kan zijn:

Blaas en prostaat:
– chronische klachten van blaasontsteking
– bloed in de urine
– moeite met urineren

Baarmoeder:
– dracht
– vieze uitvloei uit vagina
– zieke teef die veel drinkt en urineert

Eierstokken:
– te lang aanhoudende loopsheid
– afwijkingen in de cyclus
– vermoeden van krolsheid of loopsheid na sterilisatie

Milt:
– vergrote milt voelbaar bij buikpalpatie
– algemeen ziek zijn zonder aanwijsbare oorzaak

Lever en galblaas:
– verhoogde leverenzymen in het bloed
– vergrote lever voelbaar bij buikpalpatie
– geelzucht

Nieren:
– afwijkende nierwaarden (ureum, creatinine) wijzend op nierprobleem
– bloed in urine zonder problemen met urineren
– afwijkende niervorm voelbaar bij buikpalpatie
– veel drinken en urineren

Maag en darmen:
– chronische braak of diarreeklachten
– acute ernstige braakklachten van onbekende oorzaak
– niet eten
– vermoeden van een verstopping door een vreemd voorwerp

Alvleesklier:
– algemeen ziek zijn
– verhoogde alvleesklierenzymen
– geelzucht
– flauwtes door te laag bloedsuiker gehalte

Lymfeklieren:
– algemeen ziek zijn
– massa voelbaar in de buik

Buikvlies:
– vocht in de buik
– algemeen ziek zijn

Bij afwijkingen is het soms nuttig wat cellen of een stukje weefsel af te nemen dmv een bioptie met een dunne of dikke naald onder echogeleiding. Afhankelijk van de tijd die gereserveerd is kan dit gelijktijdig of moet er een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Schouderdysplasie en beschadigingen van de bicepspees kunnen met de echo goed bekeken worden. Bij bicepsbeschadigingen is de mate van beschadiging van belang voor de therapie keuze, dit is mooi met echo te zien. Het nadeel is dat de honden moeten worden gesedeerd. Er wordt aan het gewricht gedraaid wat zonder sedatie te pijnlijk is als de hond daar klachten
heeft. Verder is het erg lastig en niet altijd mogelijk bij kleinere honden (< 15 kg.).

Beschadiging van de meniscus bij kruisbandrupturen kunnen met echografie bij grote honden worden gezien. Voor spier en peesletsels kan echografie ook zinvolle informatie geven voor de fysiotherapeut en orthopeed.

Het is ook mogelijk een erkende screening op hypertrofische cardiomyopathie (HCM) en polycystic kidney disease (PKD) te laten uitvoeren in het dierenechocentrum. Omdat er altijd voldoende plaats moet zijn voor de zieke dieren en in het bijzonder voor de spoedgevallen, kunnen we maar 4 tot 6 screenings per week inplannen. U kunt maximaal met 2 katten tegelijk komen. Het is de bedoeling dat u met twee personen komt om de katten op een prettige manier vast te houden. Indien u het vermoeden heeft dat de kat het onderzoek niet zonder sedatie gaat toelaten, dit graag bij het maken van de afspraak melden en de kat voor de zekerheid nuchter houden. Dat wil zeggen dat ze 12 uur voor de afspraak geen eten meer mogen, wel water.

Voor het certificaat is het nodig dat u een kopie van de stamboomgegevens en de eventuele chipgegevens meebrengt. Het is mogelijk uw certificaat op HCM.com te laten plaatsen, ook kan een formulier worden opgestuurd naar pawpeds.  Hiervoor kunt u op de website van pawpeds het formulier downloaden en uw gegevens al invoeren. Neem het ingevulde formulier mee of mail het vooraf naar het dierenechocentrum. Voor het doorsturen van de gegevens naar pawpeds worden extra administratie kosten bovenop de screeningskosten gerekend.  Een HCM/PKD screening kost € 140,00 per kat. Alleen een HCM-screening kost € 130,00 euro en de kosten van alleen een PKD-screening bedragen € 90,00. Mocht het noodzakelijk zijn een kat te sederen, dan worden deze kosten ook berekend, maar dit is zelden nodig.

Hart:
Cardioechografie (= echografie van het hart), is zeer zinvol om de oorzaak en het gevolg van een hartruis te onderzoeken. Dit is van belang om te weten of en welke medicijnen moeten worden gegeven. Verder is het ook een belangrijk onderzoek als aangeboren hartafwijkingen, hartspierproblemen, klepdefecten of tumoren in het hart of hartzakje worden vermoed.

Vocht:
Echografie is zeer nuttig wanneer er vocht in de borstkast staat. Op röntgenfoto’s zie je dan weinig en met echo kun je proberen de oorzaak te achterhalen. Vocht in hartzakje of borstkas is vaak makkelijker en vollediger onder echogeleiding te draineren (af te zuigen)

Tumor:
Indien op röntgenfoto een massa in de longen wordt vermoed kan met echo deze massa bekeken worden en eventueel onder echogeleiding worden gebiopteerd. Voor het diagnosticeren van longontsteking of bronchitis kunnen beter röntgenfoto’s worden gemaakt.

Bij gewenste of ongewenste dekking is een drachtecho leuk maar ook nuttig. Een drachtecho kan het best plaatsvinden vanaf de 28ste dag na dekking. De echo kan ook eerder plaatsvinden, maar dan vind er nog embryonale sterfte plaats en kan een teef of poes toch leeg zijn aan het einde van de dracht. 

De mooiste echoplaatjes zie je rond de 34ste dag na dekking. Het aantal embryo’s is met echo niet precies vast te stellen, men kan hooguit spreken van een groot of klein nest. 

Indien men de dekdatum niet weet kan met echo een schatting gegeven worden wanneer het dier moet werpen met een marge van 5-7 dagen. Indien een dracht langer duurt dan 68 dagen is een echo ook zinvol om te zien of de pups of kittens nog leven en keizersnede wel of niet met spoed moet worden uitgevoerd.

Bij een gewenste dekking vinden de eigenaar en de eventuele kopers het leuk om de echo of echobeeldjes te zien. Dit is mogelijk bij het dierenechocentrum. Kopers mogen aanwezig zijn bij de drachtecho indien eigenaar en dier dit op prijs stellen, echobeeldjes kunnen per E-mail naar de desbetreffende personen worden verstuurd.

Naast echocardiografie (zie boven echografie van de borstholte) met behulp van een echo met color doppler, pulsed wave en continuos wave doppler kunnen er ook ECG’s worden gemaakt en geïnterpreteerd in het dierenechocentrum. ECG = elektrocardiogram, bekend als het hartfilmpje, is vooral van belang bij hartritmestoornissen. 

Het soort storing en de mogelijke oorzaken kunnen hiermee worden gediagnosticeerd. Een juiste therapie kan worden ingesteld en een verder onderzoeksplan kan worden uitgestippeld om de precieze oorzaak te achterhalen.

Bepaalde aandoeningen van het hart en sommige organen kunnen niet direct worden verholpen en hebben in de startfase van de therapie goede begeleiding van de dierenarts nodig. In de meeste gevallen zal uw eigen dierenarts deze begeleiding verzorgen. In sommige gevallen zal uw dierenarts u hiervoor naar het dierenechocentrum verwijzen. Het centrum zorgt dan voor de begeleiding tot het dier stabiel is, waarna de eigen dierenarts de verdere behandeling overneemt.

Uw dierenarts kan telemedicine advies vragen voor echografische, cardiologische en internistische problemen die niet door het dierenechocentrum zijn gezien. Dit kan alleen per email of telefoon. Hiervoor wordt een consult gerekend. Let wel. Het dierenechocentrum is geen specialisten centrum. Monique Lecluijze is een dierenarts die zich toelegt op de echografie, de interne en de cardiologie en heeft nu en dan ook de hulp nodig van een specialist. Het kan zijn dat het probleem van uw huisdier te ingewikkeld is en dat u alsnog wordt doorverwezen naar een specialist. Om teleurstellingen en dubbele kosten te voorkomen is een goed overleg tussen uw dierenarts, u en het dierenechocentrum erg belangrijk.

Gemaakte echo's